Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Agroklimatická štúdia - Prešov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Radiačné pomery

Žiarenie je forma existencie hmoty, ktorá sa od svojho zdroja šíri vo forme elektromagnetických vĺn vo všetkých smeroch rýchlosťou 300 000 km.m-1.

Význam pre poľnohospodárstvo: Slnečné žiarenie má v poľnohospodárskej výrobe nezastupiteľné postavenie. Je hnacou silou fyziologických procesov všetkých rastlín. Je nepostrádateľné pre procesy fotosyntézy, ktorej výsledkom je tvorba organickej hmoty, ktorá ďalej bezprostredne rozhoduje o výnosoch poľnohospodárskych plodín. Ročné množstvo globálneho žiarenia sa na území Slovenska pohybuje v rozmedzí od 3 500 - 4 000 MJ.m-2 (severné oblasti Slovenska) až po 4 800 - 4 990 MJ.m-2 (južné oblasti Slovenska). Vo vegetačnom období apríl - september je množstvo dopadajúcej energie 3 000 - 3 600 MJ.m-2. Z globálneho žiarenia tvorí fotosynteticky aktívnu zložku približne 50 %. Využitie fotosynteticky aktívneho žiarenia plodinami je veľmi nízke. Okrem fotosyntézy zaisťuje slnečné žiarenie ešte podmienky pre transpiráciu rastlín a tvorbu zemskej klímy. Napriek nízkemu využívaniu tvorí slnečná energia najpodstatnejšiu zložku v energetickej bilancii rastlinnej výroby. ...
Hodnotenie (0x):