Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Globálna, svetová, finančná, hospodárska a sociálna kríza a jej dopad na EÚ vrátane SR (vrátane možností riešenia)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Záver
Na záver teda môžeme uviesť, že nemôžeme hovoriť len o finančnej kríze. Peniaze sú len substitučný nástroj tovarovej výmeny, či už vnútornej alebo cezhraničnej. Vyjadrujú vnútornú rovnováhu hospodárstva prostredníctvom inflácie a HDP, prípadne prostredníctvom parity kúpnej ceny a výmenného kurzu pozíciu k ekonomikám, ktoré sú denominované v iných menách. Takže, keď americký trh prežíva finančnú krízu, je táto založená na hospodárskej kríze. Spojeným štátom a americkému bankovému systému bol predložený účet za hrubú reguláciu trhu. Je našim názorom, že americká ekonomika sa nachádza v hlbokej kríze a v súčasnosti sú enormné snahy o jej oživenie prostredníctvom štátnych zásahov. Je len otázka času, kedy bude „predložený“ Spojeným štátom účet za enormné zvyšovanie zadlženosti za účelom udržania bohatstva „amerického národa“. Už sú za nami časy, keď skoro celá svetová nadhodnota alt. bohatstvo smerovalo do Európy a Spojených štátov amerických. Dnes sa nachádzajú medzi najbohatšími ľuďmi sveta aj iné národnosti, ako len Američania a Európania. Svoje miesto tam majú napr. aj Číňania, Rusi a Indovia. Určite nie riešením absolútny a tvrdý trhový liberalizmus, ale zásahy do ekonomiky, ako generujú Spojené štáty tiež nepovedú z dlhodobejšieho hľadiska k úspechu. Raz bude za tieto zásahy „predložený účet“, ktorý bude treba zaplatiť. A tento môže byť čím ďalej tým vyšší.
Hodnotenie (0x):