Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Seminárna práca na tému Rozpočtová politika z predmetu Hospodárska politika

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Seminárna práca na tému Rozpočtová politika z predmetu Hospodárska politika. Mojím cieľom je priblížiť rozpočtovú politiku, opísať, ako vlastne funguje štátny rozpočet, čo sú jeho hlavné príjmy a výdaje.

1.1 Rozpočtová politika
Fiškálna politika je politika štátu realizovaná prostredníctvom štátneho rozpočtu. Hlavným nástrojom fiškálnej politiky je štátny rozpočet. Jeho príjmová a výdavková stránka sa využíva na dosiahnutie cieľa stabilizačnej politiky, dosiahnutie prirodzenej miery nezamestnanosti a cenovej stability. Hlavným subjektom, ktorý realizuje fiškálnu politiku je vláda.

Fiškálna politika zahŕňa:
• štátny rozpočet,
• verejné rozpočty, napr. miest a obcí, sociálnej poisťovne, verejných zdravotných poisťovní.

V praxi sa často stotožňujú pojmy rozpočtová a fiškálna politika. Rozpočtová politika ako ekonomická kategória sa začala používať v súvislosti so vznikom štátneho rozpočtu. Uskutočňuje ju ministerstvo financií. Je zodpovedné za prípravu štátneho rozpočtu, ale schvaľuje ho vláda a parlament.
Fiškálna politika vznikla neskôr, v súvislosti s keynesovským teoretickým základom hospodárskej politiky – aktívnymi zásahmi štátneho rozpočtu do ekonomiky. Realizuje ju vláda.
...
Hodnotenie (0x):