Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Plán, metódy a techniky sociálneho pracovníka na úseku SPO v rámci úradu sociálnych vecí a rodiny, kde hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady
Plán, metódy a techniky sociálneho pracovníka na úseku SPO v rámci úradu sociálnych vecí a rodiny, kde hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny z dôvodu zanedbávania starostlivosti zo strany rodičov zamerané na bytové podmienky - pohľad z praxe.

Sociálnou skupinou, ktorá je najviac ohrozená chudobou a s ňou spojeným sociálnym vylúčením zo života spoločnosti, sú nezaopatrené deti. Chudoba rodiny s nezaopatrenými deťmi sa prejavuje vo všetkých oblastiach života. Absencia bývania pre chudobné rodiny sa prejavila už dávno, v dôsledku využívania zákonných opatrení proti neplatičom nájmu. Na ulici sa ocitli celé rodiny a nikto nevedel čo s nimi. Neexistovali služby krízovej intervencie pre celú rodinu. Finančná chudoba rodiny sa najviac prejavuje na bývaní. Aj preto lebo náklady u nás na bývanie sú vysoké. Kým v krajinách EÚ predstavujú jednu pätinu u nás až jednu tretinu. Sociálna práca s rodinou v krízovej životnej situácií je veľmi náročná a zložitá. Potrebuje účinné nástroje a riešenie, ktoré môže sociálny pracovník využívať... 
Hodnotenie (0x):