Registrácia | Prihlásiť

Záverečná práca: Pedagogická prax očami cvičného učiteľa

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Kvalitná príprava budúcich učiteľov okrem poskytnutia odbornej teoretickej základne musí nevyhnutne obsahovať systematickú prípravu budúceho učiteľa priamo v teréne – v školskom prostredí, ktoré bude v budúcnosti ich profesionálnym pôsobiskom. S organizovaním pedagogickej praxe majú fakulty orientované na prípravu budúcich učiteľov dlhoročné skúsenosti, avšak okrem pozitívnych - akými sú napríklad ochota cvičných učiteľov pracovať s praktikantmi nad rámec svojich povinností, ochota škôl prijímať budúcich kolegov na pedagogickú prax – sa dlhoročne opakujú aj negatívne skúsenosti od nemožnosti legislatívne ukotviť štatút cvičného učiteľa až po realizáciu tejto funkcie nekvalifikovaným učiteľom predmetu (napríklad učiteľa cudzieho jazyka). Mnohí odborníci sa už desiatky rokov snažia vrátiť postaveniu cvičného učiteľa jeho váhu a dôstojnosť, avšak tento problém nie je možné systematicky a trvalo vyriešiť bez podpory najvyšších orgánov. Z toho dôvodu volia odborníci v praxi aj také kroky, ktoré síce postavenie cvičných učiteľov a škôl z globálneho hľadiska nevyriešia, avšak môžu posunúť vnímanie tejto problematiky u jednotlivcov a postupne Cieľom tejto práce je zdôrazniť niektoré vybrané aspekty práce cvičného učiteľa, ako je príprava praktikanta na realizáciu vyučovacích hodín, ako postupovať pri pozorovaní praktikanta a násladne pri rozbore vyučovacej hodiny, ako aj niektoré aspekty hodnotenia pedagogickej praxe.
Kľúčové slová:

pedagogická prax

cvičný učiteľ

Hodnotenie (0x):