Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Politológia - prednášky, spracované podľa knihy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
1. POLITOLÓGIA AKO VEDA OPOLITIKE
1.1 Vznik politológie a vymedzenie jej predmetu

• utváral sa postupne, menil sa a vyvíjal podľa toho ako sa menili názory na politickú realitu.
• prvé zárodky vedy o politike nachádzame už v antickom Grécku, politológia ako vedná disciplína vzniká až na prelome 1985 a 20. storočia v odlišných podobách v USA a v Európe
• na medzinárodnej konferencií politológov v Paríži v roku 1949 bol oficiálne vymedzený rozsah politickej vedy, a uznaná ako samostatná vedná disciplína

Vymedzenie predmetu politológie
• politológia ako každá vedná disciplína má svoj predmet skúmania, metódy, čiže nástroje umožňujúce získať a spracovávať nové poznatky
• Jedna z mnohých definícií je, že predmetom politológie sú zákonitosti vzniku a vývoja politickej moci, politických ideí, vzťahov a inštitúcii a pôsobenie človeka v týchto inštitúciách.
• politológia je veda zaoberajúca sa politickými vzťahmi v spoločnosti, medzi organizáciami a inštitúciami
...
Hodnotenie (0x):