Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Financie a mena, 1.ročník, ťahák

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Teória financií
- finančná veda – významná súčasť spoločenských vied
- predmet „Financie a mena“ – úvodný predmet do problematiky finančnej vedy
- finančné prostriedky = peňažné prostriedky, cenné papiere, úvery, dotácie a pod.
- mena = peniaze štátu
- Peniaze v NH sa prejavujú v podobe:
- peňažnej zásoby (reálne peniaze hotovostné a na účtoch – ekonomické subjekty + NH ako celku
- peňažných operácií (kvantitatívna a kvalitatívna zmena peňažnej zásoby)
- finančné operácie (zmena peňažnej zásoby ekonomických subjektov – platobné, transformačné a emisné) tvoria obsahovú náplň pojmu financie
- menové operácie (zmena peňažnej zásoby NH – transformačné a emisné) tvoria obsahovú náplň pojmu mena

Druhy peňažných operácií v národnom hospodárstve
- platobné operácie - kvantitatívna zmena peňažnej zásoby ekonomického subjektu (peňažné platby)
- transformačné operácie – kvalitatívna zmena peňažnej zásoby ekonomického subjektu a NH (hotovostná a bezhotovostná, domáca a zahraničná mena)
- emisné peňažné operácie –kvantitatívna zmena peňažnej zásoby ekonomických subjektov,resp. peňažnej zásoby NH
- Platobné peňažné operácie

Z hľadiska ekonomickej podstaty majú nasledovné členenie:
1) fiškálne – zmena zásoby, obligatórny charakter (dane, clo, poplatky)
2) kreditné – dočasná zmena peňažnej zásoby
3) asekuračné – poisťovacie peňažné operácie. Majú obligatórny alebo fakultatívny charakter
4) sekuritné – nákup a predaj emitovaných cenných papierov, resp. emitovanie nových cenných papierov
5) dôchodkové – výplata pracovných, sociálnych a kapitálových dôchodkov. Ide o peňažný príjem pracovného, sociálneho a kapitálového charakteru
6) tovarovo – peňažné operácie, podstata – ekvivalentná výmena peňazí za tovar a služby (podnikové financie)
...
Hodnotenie (0x):