Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Vypracovné otázky na účtovníctvo podnikateľských subjektov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1) Peňažné prostriedky – charakteristika, obsahové vymedzenie, oceňovanie a inventarizácia
Úhrada záväzkov spôsobuje výdavky peňažných prostriedkov. Peňažné prostriedky môže podnik získať z rôznych zdrojov. Zdrojmi peňažných prostriedkov, ktoré predstavujú príjmy, sú napríklad:
1. vlastné zdroje financovania
a) vlastná podnikateľská činnosť
b) príjmy z predaja nadbytočného majetku
c) príjmy z predaja finančného majetku
d) vklad majiteľa do podniku

2. cudzie zdroje financovania
1) bankový úver
2) pôžička a finančná výpomoc od PO a FO, okrem banky
3) dotácia zo štátneho rozpočtu
4) emisia dlhových CP.

Príjmy a výdavky peňažných prostriedkov bezprostredne súvisia so zabezpečením likvidity podniku, ktoré mu umožňujú plynulo uskutočňovať platby. Peňažné prostriedky sú súčasťou finančného majetku.
Peňažné prostriedky v širšom zmysle sú: ...

2) Účtovanie peňažných prostriedkov – účtovná skupina 21 – peniaze
K syntetickým účtom peňažných prostriedkov je potrebné vytvoriť analytické účty. Pri vytváraní analytických účtov sa musia zohľadniť:
- členenie podľa druhov majetku
- členenia podľa hmotne zodpovedných osôb
- členenie podľa miesta uloženia majetku
- členenia na menu euro a cudziu menu
Všetky pohyby peňazí musia byť doložené účtovnými dokladmi a riadne zaúčtované. Dokladmi sú napr.: PPD, VPD – výber prostriedkov z pokladnice. Ak nemáme doklad pri prevode na bankový účet z pokladnice použijeme účet 261. Na účte 213 sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním na použitie. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých druhov cenín, hmotne zodpovedných osôb a príslušných mien.
...
Hodnotenie (0x):