Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Vypracované otázky z Mikroekonómie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
1. Čo je to ekonomický systém a aké plní úlohy.
Ekonomicky systém predstavuje riešenie pre otázky:
1. kedy vyrábať (sezónnosť, obdobie výroby)
2. pre ktorý trh vyrábať (existuje členenie národného, svetového atď...)
3. v akej kvalite vyrábať (kvalita určuje spotrebiteľa)

Základné predpoklady pre fungovanie ekonom. systému:
a) rozmiestnenie zdrojov a ich alternatívne využívanie,
b) kombinácia zdrojov s cieľom vyrábať statky,
c) rozdeľovanie vyrobených statkov,
d) vytváranie podnetov pre rozvoj jednotlivcov a spoločnosti.

Ekonomický systém má 4 typy:
1. tradičná ekonomika (základné ekonomické otázky, sariešili prevažne inštinktom zvykmi, tradíciami)
2. centrálne riadená ekonomika (existuje len spoločenské vlastníctvo ktoré plánuje, riadi a kontroluje výrobu aj spotrebu)
3. trhová ekonomika (určujúci je trh a štát má za úlohu vytvárať právny rámec pre hospodár. procesy a
4. zmiešaná

Ekonomický systém predstavuje spôsob organizácie ekonomického života.

2. Charakterizujte trhové subjekty a vzťahy medzi nimi.
Z hľadiska mikroekonómie skúmame dva základné subjekty: spotrebiteľ a firma
Spotrebiteľ: spotrebiteľská jednotka, prichádza na trh, aby si zaobstaral statky a služby na uspokojenie potrieb. Firma: trhový subjekt, vyrába s cieľom predať.
Špecifickým subjektom je štát Jeho úlohou je vytvárať podmienky pre fungovanie na trhu a v prípade zlyhávania trhového mechanizmu korigovať nepriaznivé dopady na ekonomiku.

3. V čom spočíva podstata necenovej konkurencie.
Výrobcovia lákajú spotrebiteľa predovšetkým rastom kvality a technických parametrov svojich výrobkov, inováciami a pod. Ďalšími prostriedkami necenovej konkurencie sú reklama, obalová technika, poskytovanie leasingu, predaj na úver, dokonalejší servis a služby spojené s predajom. Na rozdiel od cenovej konkurencie, ktorá to robí pomocou znižovania cien...
Kľúčové slová:

mikroekonómia

ekonómia

Hodnotenie (0x):