Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Krízový manažment a krízové plánovanie v SR

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Táto semestralna práca sa zaoberá krízovým manažmentom a krízovým plánovaním v SR.  Žiadna ľudská aktivita, či už v bežnom vzťahu, alebo pracovnom vzťahu, nie je absolútne bezpečná, a preto pri riadení spoločnosti, je treba myslieť na možné riziká a hrozby v podnikaní, na možnosť vzniku krízových situácií. Riadenie vo všeobecnosti predstavuje súhrn činností počnúc stanovením cieľov, určením spôsobu a metódy ich dosiahnutia, cez organizovanie prostriedkov na ich dosiahnutie - tak v kvantitatívnom obsahu, ako aj v kvalitatívne prípustnej norme – až po kontrolovanie, rozhodovanie, regulovanie dosiahnutých výsledkov a koordinovanie ďalšieho vývoja.
Hodnotenie (0x):