Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
V tejto seminárnej práci sa zameriame na metodológiu sociálnej pedagogiky, konkrétnejšie na kvantitatívny a kvalitatívny výskum. Výskum podľa Schmidta (s. 8) nie je zbieranie poznatkov, ale je to vlastne to, kde výskumník hľadá odpovede na nové problémy alebo nové odpovede na staré problémy. Usiluje sa odhaliť a dokázať pravdu bez ohľadu na niekoho alebo niečo, keď potvrdzuje a kriticky analyzuje pramene a celý svoj výskumný postup, svoje pokusy zámerne opakuje, aby si postup overil. Pozoruje výchovné javy v rôznych situáciách, preveruje vplyvy celého okolia na skúmaný jav či okolnosti výchovnej práce, sleduje a pozoruje účinok na jave za rôznych okolností, uvažuje, či pozná a používa v oblasti svojho odboru vhodné výskumné metódy a techniky, či používa spoľahlivé a vhodné výskumné pomôcky, či od overených účinkov smeruje k teórii, od javov k podstate, či sa rešpektuje zákonitosť a či overuje svoje výsledky v praxi.
Hodnotenie (0x):