Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Mobilné prostriedky dopravy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
1) Mobilné prostriedky cestnej dopravy
1a) Charakteristika MPD a ich rozdelenie podľa kritérií
Dopravný prostriedok:
- pohyblivý objekt, určený k doprave materiálu a osôb
- mobilná súčasť dopravy
- technický prostriedok, pohybom ktorého sa uskutočňuje doprava

Špeciálny dopravný prostriedok:
- má konštrukciu, osobitnú nadstavbu alebo špeciálnu úpravu
- určený na prepravu určitých kategórií osôb aj druhov nákladov (sanitné, chladiace...)

Prepravný prostriedok:
- technický prostriedok (paleta, kontajner...) uľahčujúci manipuláciu a prepravu tovaru
- spoluvytvára manipulačnú jednotku
...

1b) Prevádzkové a technické vlastnosti MPD a požiadavky na uvedené vlastnosti
- sú vydávané a aktualizované predpisy EHK, ES, ISO, STN, medzinárodné a národné technické predpisy

Požiadavky na dopravné prostriedky:
- prevádzkovo – technické (uvedené v technickom preukaze a návode k údržbe):
- charakteristika motora a prevodov
- hmotnosť a rozmery
- jazdné vlastnosti (rýchlosť)
- brzdové vlastnosti
- smerová stabilita
- manévrovateľnosť (polomer otáčania)
- priechodnosť vozidla v teréne (napr. nájazdový uhol)
- druh použitého paliva
- pneumatiky, AKU, výbava, elektrické zariadenie a iné
...
Hodnotenie (0x):