Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Zahraničný obchod Holandska

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Zahraničný obchod tvorí tá časť obehu tovarov, ktorá prekračuje hranice daného štátu. Tvorí ho export a import tovaru a služieb. Obchodná politika je celkovým súborom aktivít štátu, ktorými sa snaží ovplyvniť zahraničný obchod. Každý štát je pri tvorbe svojej obchodnej politiky ovplyvňovaný faktormi, ktoré determinujú jej konečnú podobu. Medzi hlavné faktory patria: teritoriálne postavenie štátu, hospodárske a politické väzby štátu, ekonomická úroveň štátu, jeho ekonomický rozmer, hospodárska politika vlády.

Témou tejto seminárnej práce je zahraničný obchod Holandska. V prvej časti som sa zamerala na všeobecné informácie o krajine a druhá časť obsahuje vývoj makroekonomických ukazovateľov krajiny v priebehu rokov 2008, 2009 a 2010. Analýza vzájomného zahraničného obchodu Holandska a Slovenska tvorí tretiu časť, na ktorú nadväzuje zahraničný agrárny obchod Holandska.
...
Hodnotenie (0x):