Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Vedenie ľudí (Riadenie ľudských zdrojov)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
V tejto seminárnej práci som sa zamerala na tému „Vedenie ľudí“, ktoré je súčasťou riadenia a jednou z najdôležitejších a najvýznamnejších častí každodennej práce vedúceho pracovníka. Každý človek má v sebe zabudované určité potreby mať vplyv, viesť a byť vedený k realizácii cieľov, ktoré boli vytýčené. Ľudia často nesprávne stotožňujú vedenie ľudí s manažmentom, avšak manažment je širší pojem a vedenie ľudí je jeho časťou, jednou zo základných manažérskych funkcií. Schopnosť viesť musí byť jednou z kľúčových vlastností každého manažéra.

V prvej časti som charakterizovala pojem „vedenie“ a jeho podstatu v organizácii, ako aj rozdiel medzi manažmentom – riadením, a vedením. Na prvú časť nadväzuje druhá so stručným popisom teórií vedenia od Taylora až po súčasnosť. V ďalšej teoretickej časti som charakterizovala základné štýly vedenia podľa Mikuláša Sedláka a obsah poslednej teoretickej časti tvorí charakteristika osobnosti vedúceho.
Hodnotenie (0x):