Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Existencia plánov a plánovanie organizácií

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Plánovanie je dôležitá činnosť v manažmente, ktorou sa cieľavedome a nepretržite zabezpečuje vyrovnaný a koordinovaný priebeh procesov riadenia. Je to činnosť, ktorej cieľom je cieľavedomé určovanie budúceho vývoja podniku. Nezaobíde sa bez neho žiadna zmysluplná ľudská činnosť.

Niektoré manažérske funkcie zohrávajú dôležitú úlohu v podniku, aby mohol fungovať čo najefektívnejšie sem patrí predovšetkým plánovanie, riadenie, organizovanie a kontrola. Činnosť, ale aj povesť každého podniku je závislá na tom, ako dobré a kvalitné pracovníkov firma má, ako je ich práca efektívna a nemenej tak na tom, ako v podniku všetko funguje tak, ako má. To, ako prebiehajú v podniku rôzne procesy, čím sa riadi výroba, ale aj všetky činnosti vo firme, všetko musí mať svoj poriadok a bežať podľa nejakého plánu. 

Plánovanie má teda veľký význam a predovšetkým v organizáciách a všade tam, kde je potrebné korigovať viac činností a ľudí. Plánovanie je mnohými významnými manažérmi tiež považované za jednu z najdôležitejších manažérskych funkcií. 

Hlavnou témou tejto seminárnej práce bude plánovanie, v ktorej vysvetlím dôležitosť a význam tohto pojmu a poukazujem na jeho uplatnenie vo firmách. Seminárne práce sa bude skladať ako z teoretického podkladu tejto problematiky. Zameriavam sa aj na výhody, nevýhody plánovania, ďalej na riziká, možnosti.  
Hodnotenie (0x):