Registrácia | Prihlásiť

Ročníková práca: Postklasický film a jeho tendencie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Práca popisuje, analyzuje a detailne skúma prehľad kinematografie v postklasickom období. Detailne analyzuje vývoj dejín s viazanosťou na kinematografiu. Špecifikuje technické vynálezy, druhy záznamových médií, opisuje a prognosticky zhŕa predpoklady budúceho vývinu. Charakterizuje dobu „Nového Hollywoodu“, jeho filmy a koniec éry. Prostredníctvom recenzií predstaví výraznejšie filmy postklasickej doby a životopismi popíše významných režisérov a ich dielo.

Tematika postklasického filmu mi je najbližšia, keďže s ňou prichádzam pravidelne do kontaktu v podstate už od narodenia, a to tak, že väčšina filmov mnou zhliadnutých v kine, či televízii pochádza práve z tohto obdobia. Okrem vizuálneho štýlu sa budem zaoberať i celkovými zmenami v Hollywoode, ku ktorým došlo v posledných niekoľko deseaťročiach. Aký vplyv mali na filmový priemysel nové médiá a záznamové médiá. 

Postmoderný film prináša veľký progres v dejinách kinematografie. Zásadným spôsobom vykreslil postupy ako: vystupňovanie strachu, sexuálne motívy, brutalitu, drogy, obyčajnosť každodenného života, obyčajných ľudí a preexponované správanie hrdinov.

Novými sú aj hra s detailom, polodetailom a polocelkom, nájazdy kamery či vykreslenie morálky hlavného hrdinu. Nový film mal prinášať aj menej obľúbené témy, či filmy pre náročného diváka. No najpodstatnejšie boli veľkofilmy, ktoré dokázali prilákať davy a umožnili veľkým spoločnostiam začať novú éru biznisu.

V práci sa snažím zachytiť prierez tohto žánru a zdôrazniť jeho hlavné črty.
Hodnotenie (0x):