Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Základy obrábania dreva (program č. 3) - Kontrola pracovnej presnosti drevoobrábacích strojov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady
Normy pracovnej presnosti drevoobrábacích strojov

Pracovná presnosť drevoobrábacích strojov sa určuje meraním odchýliek od základných roz-merov kontrolných vzoriek, kt. boli obrobené a ich porovnaním s normatívnymi. Pracovná presnosť závisí od geometrickej presnosti sústavy stroj – nástroj pomôcka, od vlastnosti obrá-baného dreva, kvalifikácie obsluhujúceho personálu, presnosti nastavenie, od režimov obrá-bania a iných. Kontrola (meranie) pracovnej presnosti zahrňuje poddajnosť stroja a odchýlky, vzniknuté pružnou deformáciou technologickej sústavy stroj-nástroj-obrobok.

Kontrola pracovnej presnosti stolárskej kotúčovej píly
Požiadavky na vzorky
Kontrola presnosti práce stroja sa uskutoční na skúšobných vzorkách:
- s rozmermi 1000 x 100 x 60 mm,
- druh dreva – borovica,
- vlhkosť dreva – max. 15 % abs.
Vzorky musia mať obrobené dve plochy pod uhlom 90°
...
Hodnotenie (0x):