Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Dynamika, kinematika, hydrostatika, hydrodynamika - základy technických vied

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
...

26. Zákon zachovania energie

Zákon zachovania energie vo fyzike hovorí, že v izolovanej fyzikálnej sústave je celková energia nemenná, čiže nie je funkciou času. Inými slovami energia nevzniká a nezaniká, ale sa len premieňa z jednej formy energie na druhú formu energie či na iné formy energií (pozri pod Energia). Dôsledkom je skutočnosť, že nemožno skonštruovať perpetuum mobile prvého druhu (stroj, ktorý vydá viac energie ako prijme). Historický vývoj bol však opačný: Zo skutočnosti, že nemožno skonštruovať perpetuum mobile prvého druhu, sa vyvodil zákon zachovania energie. Špeciálnym zákonom zachovania energie je najmä Zákon zachovania mechanickej energie, ktorý poznal už Galileo Galilei: podmienky: izolovaná sústava, neexistuje trenie, k dispozícii sú len mechanické energie výpoveď: Súčet potenciálnej a kinetickej energie sústavy je nemenný, čiže nie je funkciou času. (Wp + Wk = konšt.) ...
Hodnotenie (0x):