Registrácia | Prihlásiť

Projekt: India a jej účasť v medzinárodnom - svetovom obchode

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Semestrálny projekt z predmetu Medzinárodný obchod.

HLAVNÉ ODVETVIA HOSPODÁRSTVA:

Poľnohospodárstvo je „chrbtovou kosťou“ indickej ekonomiky. Najdôležitejšími poľnohospodárskymi kultúrami krajiny sú pšenica, ryža, strukoviny, čaj, cukrová trstina, bavlna, juta, káva, olejniny, tabak, kaučuk a zemiaky. V roku 2010 bol zaznamenaný rekordne nízky rast poľnohospodárskej produkcie na úrovni 2,6 %, čo bolo spôsobené hlavne klimatickými podmienkami. Napriek tomu, že poľnohospodárstvo je najväčším zdrojom zamestnanosti (zamestnáva až 64 % práceschopného obyvateľstva a tvorí 18 % celkovej hodnoty indického vývozu) podieľa sa na tvorbe HDP len 18,5 %. V súčasnosti má India za cieľ spriemyselniť poľnohospodársku výrobu.

Za týmto účelom vláda IR zavádza nové finančné nástroje na podporu poľnohospodárstva, cieľom ktorých je dvojnásobne zvýšiť úvery do poľnohospodárstva v priebehu nasledovných 2 rokov a liberalizovať poskytovanie farmárskych úverov. K hlavným črtám v tejto oblasti patrí aj privatizácia zavlažovacích projektov s cieľom znížiť riziká v poľnohospodárstve a podpora investícií do oblasti priemyselného spracovávania potravín...  
Hodnotenie (0x):