Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Adaptabilita rastlín na účinok silného žiarenia

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Semestrálna práca vypracovaná na fyziologiu rastlín

Adaptabilita: schopnosť organizmov prispôsobiť sa zmenám podmienok na vonkajšie prostredie. Slnečné žiarenie: je elektromagnetické. Rozsah pôsobenia a vedľajších účinkov je závislé na vlnovej dĺžke a množstve ožiarenia. Človek vníma žiarenie vlnových dĺžok 100 až 10000 nm. Čím je vlnová dĺžka kratšia, tým ma žiarenie väčšiu energiu. Vlnovú dĺžku udávame v nanometroch. Pri fotosyntéze sa v bunkách rastlín, rias a niektorých prokaryotov mení prijatá energia svetelného žiarenia na energiu chemickej väzby a vznikajú organické látky z anorganických. Organizmy, ktoré zaisťujú svoju potrebu energie pomocou fotosyntézy sa nazývajú autotrofné resp. fotoautotrofné.

Fotosyntéza sa pokladá z hľadiska existencie súčasného života za najdôležitejší proces na Zemi. Pri fotosyntéze sa vytvárajú organické látky, ktoré spotrebúvajú pri svojej výžive heterotrofné organizmy. Fotosyntetizujúce organizmy za rok fixujú cca 17,4×1010 ton uhlíka. Súbežne s procesom väzby CO2 sa do atmosféry uvoľňuje kyslík - v množstve až 5×1010 ton , čím sa udržuje jeho pre život potrebná koncentrácia vo vzduchu.
Hodnotenie (0x):