Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Vypracovaných 39 otázok z predmetu Správne právo hmotné 2 - predmet sa zameriava na vzťah verejnej správy k právnickým a fyzickým osobám v rámci kontroly a vyvodzovania ich právnej zodpovednosti, na administratívnoprávnu úpravu postavenia fyzických a právnických osôb, právne prostriedky ochrany osôb pred nezákonnou činnosťou verejnej správy a na európske správne právo.

Študent získava spôsobilosť pochopiť, objasniť obsah platných právnych predpisov z príslušnej právnej oblasti, aplikovať platné právne predpisy z príslušnej právnej oblasti, analyzovať platné právne predpisy a hodnotiť platné právne predpisy z hľadiska ich ústavnosti a zákonnosti
Hodnotenie (0x):