Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Latinčina - Preklady z lekcií

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
A/1
Causa - príčina, spor, právna vec
Contra regulam - proti pravidlu
In contumaciam - pre vzdorovitosť, na vzdor
Per invidiam - cez nenávisť
Ad advocatum - k advokátovi
Extra locum - mimo miesta
Contra civem - proti občanovi
Ad ignem - do ohňa
Secundum naturam - podľa prírody
Sub finem - pod hranicu, na koniec
Panem et circenses - chlieb a hry (v cirkuse)
Per epistulam - prostredníctvom listu
Per nuntium - prostredníctvom posla
Ante caedem - pred vraždou ( zabitím)
Inter muros - medzi múrmi(doma)
Apud fiscum - pri pokladnici
Vacat - je prázdny (a, e), chýba
Iubent - rozkazujú

A/2
Venia poenae - odpustenie trestu
Imperitia culpae - nevedomosť viny
Advocatus diaboli - diablov advokát
Custodia civium - ochrana občanov
Sententiae philosophorum - myšlienky filozofov
Divitiae patriae - bohatstvo vlasti
Nota bene! ( N.B.) - Dobre zaznamenaj!
Surge et ambula! - Vstaň a prechádzaj sa!
..
Kľúčové slová:

latinčina

preklady

lekcie

Hodnotenie (0x):