Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Priemyselná organická chémia (skúška)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Základnými východzími látkami priemyselnej organickej chémie sú nasledovné zlúčeniny:
1. alkény (hlavne C2 až C5),
2. acetylén,
3. aromatické uhľovodíky
4. syntézny plyn (zmes H2 a N2 pre NH3 a zmes CO+ H2 pre výrobu vodíka)

Základné suroviny pre priemyselnú organickú chémiu a pre chemické účely sú fosílne a recentné zdroje.

1. časť
Spracovanie fosílnych zdrojov – ropa, uhlie,
2.časť
Spracovanie biomasy
Stále rastú požiadavky pre vyšší podiel chemického využitia fosílnych surovín.
Petrochémia je vedný odbor zaoberajúci sa chemickými a technologickými procesmi, ktorými sa z ropy pripravujú základné východzie látky pre priemyselné organické syntézy.
1.1 Spracovanie ropy- kde sa spracováva v SR?? najprv sa odstráni soľ a suspendované látky premytím vodou pri teplotách 65-90°C. Surová ropa sa destiluje tzv. kontinuálnou rektifikáciou za atmosférického tlaku, pričom maximálne teploty sú 370-400 °C . Až destilačný zvyšok je potom vákuovo destilovaný pri teplotách do 450°C!!!...  
Kľúčové slová:

alkány

alkény

metán

ropa

fosílne zdroje

Hodnotenie (0x):