Registrácia | Prihlásiť

ŠVOČ: Využitie voľného času študentmi vysokých škôl

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Práca sa zaoberá voľným časom – jeho charakteristikou, problémami a perspektívami. Zámerom práce je podať teoretickú analýzu voľného času, zdôrazniť potrebu voľného času a poukázať na to, že voľný čas má pozitívny vplyv na regeneráciu človeka. Cieľom tejto práce je poukázať na využívanie voľného času študentmi vysokých škôl, s akým zámerom (oddych, zábava, záľuby), preskúmať najrozšírenejšie voľno-časové aktivity vysokoškolákov (ide o činností, ktoré si môže slobodne vybrať) a v neposlednom rade ponúknuť činnosti, prostredníctvom ktorých môžu voľný čas plnohodnotne napĺňať.
Hodnotenie (0x):