Registrácia | Prihlásiť

Projekt: Konštrukčné prvky strojov - labák (Navrhnite pohonné zariadenie stavebného výťahu)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Konštrukčné zadanie
Úloha: Navrhnite pohonné zariadenie stavebného výťahu podľa obr. Uvažujeme kusovú výrobu. Prevádzka bude s miernymi rázmi (prevádzkový súčiniteľ k1=1,25).

Zadané hodnoty:
Alternatíva: A = 11
Maximálne hmotnosť plošiny: Q = 900 kg
Rýchlosť zdvíhania lana: v = 0,39 m.s-1
Priemer bubna: D = 0,135 m

1. Návrh koncepcie náhonu
B - bubon
ELM - elektromotor
SP - spojka
L(1...4) - ložisko
RP - remeňový prevod
OP - ozubený prevod
...
Hodnotenie (0x):