Registrácia | Prihlásiť

Analýza: Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
V našej seminárnej práci sa zaoberáme analýzou a vývojom makroekonomického ukazovateľa výkonnosti ekonomiky – HDP. Seminárna práca sa zameriava na HDP na obyvateľa v 27 členských štátoch Európskej únie za posledných 10 rokov.

Z hodnotového hľadiska HDP predstavuje hodnotu finálnych statkov (spotrebných aj investičných) a služieb, vyprodukovaných výrobnými faktormi na území daného štátu, bez ohľadu na to, kto je ich vlastníkov.

Realizácia HDP je podmienená výdavkami viacerých subjektov: domácností, podnikov, štátu a zahraničia.

V posledných rokoch sa svetová ekonomika ocitla v ťažkej situácii. Najprv to bola finančná kríza a vzápätí ekonomická kríza, ktorej sa nevyhla takmer žiadna národná ekonomika. Krízy (recesie) sú súčasťou ekonomických cyklov. Počas recesie prebieha všeobecný úpadok ekonomickej činnosti, nastáva hospodársky pokles v objeme reálnej produkcie, ktorý je nasledovaný rastom nezamestnanosti.

Pri skúmaní výkonnosti ekonomiky a ekonomického rastu je potrebné sa zamerať na niekoľko aspektov. Je nutné prepojiť makroekonomické veličiny s výkonnosťou ekonomiky. Makroekonomickú výkonnosť ekonomiky možno vyjadriť a merať niekoľkými spôsobmi. Základným ukazovateľom, z ktorého sa vychádza pri hodnotení výkonnosti ekonomiky je hrubý domáci produkt.
Hodnotenie (0x):