Registrácia | Prihlásiť

Analýza: Meditatívno - spirituálna poézia Rudolfa Dilonga v básnickej zbierke Mladý svadobník

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Práca venujúca sa problematike spirituality v tvorbe Rudolfa Dilonga, konkrétne diele Mladý svadobník. Ponúka náhľad a spojitosť medzi jednotlivými kapitolami v texte.

V našej práci by sme sa radi pozreli na jednu zo zložiek, ktoré literatúra plní a ňou je meditatívno - spirituálna funkcia, či zložka. Naším predmetom záujmu sa stane básnická zbierka azda najpoprednejšieho básnika katolíckej moderny na Slovensku Rudolfa Dilonga - Mladý svadobník. Ako už aj sám názov hovorí budeme sa venovať prvkom spirituality, čiže niečoho nadpozemského, transcendentného a taktiež poukážeme aj na verše, či strofy, ktoré by sme zaradili k odpočinkovým, alebo takým nad ktorými sa nemusí čitateľ až tak veľmi zamýšľať a hľadať nejaké spätosti. Avšak nastáva tu aj otázka, či v nás text práve týmito strofami, či veršami nedonúti hľadať niečo hlbšie a rozjímať nad tým. Nechajme sa teda prekvapiť čo si pre nás text pripravil. Na počiatku však stojí autor textu, takže prizrime sa trocha bližšie na jeho život, či mu neboli niektoré životné skutočnosti námetom na napísanie básnického diela Mladý svadobník.
Hodnotenie (0x):