Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Sociálne siete

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1 Sociálna sieť
Zo sociologického hľadiska je sociálna sieť množina sociálnych subjektov, ktoré sú prepojené jedným, alebo viacerými špecifickými druhmi vzájomnej závislosti ako sú nápady, priateľstvo, príbuzenstvo, odpor, konflikt, výmena, obchod, cestovanie a pod. Vo svojej najjednoduchšej forme sú sociálne siete mapou všetkých možných dostupných závislostí medzi jednotlivými uzlami. Z hľadiska informačných technológií sú pre mňa zaujímavé webové stránky a portály, na ktorých sú sociálne siete prevádzkované. Stránky sú určené na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov medzi ľuďmi a organizáciami a opis sociálnych vzťahov medzi jednotlivcami alebo skupinami ľudí. A práve z tohto hľadiska sa budeme sociálnym sieťam venovať v tejto práci. Sociálne siete môžu byť orientované súkromne alebo pracovne. Samotnou podstatou sociálnej siete sú viditeľné profily užívateľov, tvoriace hlavnú zložku systému spájajúce kĺbovo priateľov. Vytvorenie koncepcie profilu zahŕňa odpovede na otázky týkajúce sa veku, pohlavia, politického názoru, záujmu a ďalších doplňujúcich informácií. Na základe týchto informácií a záujmov sa nadväzujú vzťahy medzi používateľmi, ktorí sa spájajú do skupín. Vzájomnými prepojeniami používateľov a skupín vzniká sieť vzťahov, ktoré sú veľmi dôležité v praxi. Nevýhodou sociálnych sietí je fakt, že používatelia nemusia do svojho profilu vložiť pravdivé informácie, ktoré je takmer nemožné zistiť alebo overiť...
Hodnotenie (1x):