Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Financovanie verejnoprospešných subjektov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Základné pojmy a finančné kategórie
verejnoprospešnosť = môžeme charakterizovať cez štyri atribúty, a síce:
• všeobecnosť istých potrieb
• verejná dostupnosť statkov a služieb na ich uspokojenie
• verejný úžitok z ich uspokojenia
• vyčlenené subjekty na poskytovanie takýchto statkov a služieb

verejnoprospešný subjekt = subjekt, ktorý pôsobí navonok verejne, neobmedzene v prospech všetkých

statky a služby vo verejnom záujme = trhovo orientované alebo trhovo neorientované činnosti, ktoré sa vykonávajú v záujme verejnosti a zabezpečujú ich inštitúcie a orgány so špecifickými záväzkami voči verejnosti

infraštruktúra = súhrn zariadení a inštitúcií, ktoré utvárajú potrebné predpoklady na celkové pôsobenie a rozvoj ekonomiky, najmä jej výrobnej sféry (môže byť malá, veľká, ekonomická, sociálna...) „social ovearhead capital“ = tzv. spoločenský réžijný kapitál

ZNAKY INFRAŠTRUKTÚRY
• technická a časová náročnosť vypracovania projektov
• životnosť projektov
• kapitálová náročnosť projektov
• dlhodobá návratnosť projektov
• prevaha monopolného postavenia na danom území (prirodzený monopol) Prirodzený monopol vzniká ako prirodzený následok pôsobenia trhu na základe úspor z rozsahu
• úspor zo sortimentu

REGULÁCIA = aby nedochádzalo k zneužívaniu ich dominantného postavenia na trhu
Druhy štátneho regulovania
• Technické
• spoločenské
• ekonomické
...
Hodnotenie (0x):