Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Technológia tabaku a predpestovaním priesad

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady
Úvod
Tabak je rastlina pochádzajúca z čeľade ľuľkovitých (Solanaceae), patriaca do rodu tabak (Nicotiana). Prvé písomné poznatky o tabaku pochádzajú z roku 1492, kedy ich na breh rieky priviezol Krištof Kolumbus. Neskôr tieto rastlinky tabaku boli dovezené aj do Európy začiatkom 16. Storočia (r. 1519). Na našom území sa začal pestovať tabak okolo 17.storočia napr. v Kolínsku, Olomoucku, a v Sládkovičove roku 1961. Táto plodina sa na pole vysádza z predpestoných priesad, ktoré sa získavajú vo foiliovníkoch. Je dobrou predplodinou hlavne pre obilniny, môže sa pestovať aj po kukurici na zrnu či prosu. Nevhodné sú plodinu z čeľade ľuľkovitých, nakoľko trpia rovnakými chorobami a škodcami. Obrábanie pôdy závisí od predplodiny. Ak predplodinou boli obilniny, následná operácia sa vykonáva podmietka, čím sa podreže zvyšné strnisko a zároveň sa do pôdy zapracujú aj pozberové zvyšky. Pred príchodom mrazov sa vykoná ešte hlboká orba. Na jar prvým zásahom do pôdy je smykovanie. Kde sa zároveň do pôdy zapracujú herbicídy, hnojivá a prípravky proti škodcom. Priesady sa začínajú vysádzať na pole od 10. do 20. mája pri optimálnej teplote pôdy 10 oC a vlhkosti minimálne 14 oC. Pri dodržaní všetkých technologických postupov a odporúčaní sa dosiahne správne dopestovaný a zapojený porast tabaku.
Hodnotenie (0x):