Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Úloha kontroly v manažmente, fázy a metódy kontroly

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Úvod
Kontrola patrí medzi štyri základné manažérske funkcie. Každý podnik pri svojej činnosti potrebuje aktuálne zisťovať výsledky svojej činnosti a účinnosť nástrojov, ktoré využíva na dosiahnutie svojich cieľov. Kontrola je azda najviac previazaná s funkciou plánovania, keďže práve plánované stavy tvoria podklad pre úspešné vykonanie kontroly. Tieto prichádzajú do priamej konfrontácie so skutočne dosahovanými výkonmi a zisťuje sa, do akej miery boli tieto naplnené.

Samotný proces kontroly teda musí v dostatočnej miere obsiahnuť získavanie informácií o príprave, priebehu a výsledku pracovných procesov. Kontrola musí následne viesť k prijímaniu opatrení a použitiu nástrojov určených na korigovanie zistených nedostatkov a odchýlok.
Hodnotenie (0x):