Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Viedenský a Montrealský dohovor, jeho napĺňanie v SR a vo svete

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Úvod
Ochrana ozónovej vrstvy ako jeden zo sektorov medzinárodnoprávnej úpravy v rámci ochrany životného prostredia vystupuje do popredia najmä v posledných desaťročiach v súvislosti s vedeckými poznatkami o úbytku ozónu v stratosfére, čo možno označiť za jeden z najvýznamnejších environmentálnych problémov, ktorým musí ľudstvo v súčasnosti čeliť. Preto sa medzinárodnoprávna úprava ochrany životného prostredia, vrátane ochrany ozónovej vrstvy, vynára ako nevyhnutnosť v snahe o riešenie tejto globálnej hrozby. Bolo by však naivné očakávať, že medzinárodné právo dokáže čeliť svetovým environmentálnym problémom v ich celej komplexnosti bez podstatnej politickej, vedeckej a technickej angažovanosti štátov a korešpondujúcej odozvy v národných právnych a politických systémoch.

2. Čo je to atmosféra?
Atmosféra je plynný obal Zeme, ktorý je k Zemi pútaný gravitačnou silou a v prevažnej miere sa zúčastňuje na rotácii Zeme. Atmosféru tvorí zmes - vzduch.
Vrstvu vzduchu pri zemskom povrchu (0-90km), v ktorej sa nemení percentuálne zloženie základných plynných zložiek, nazývame homosféra. Vyššiu vrstvu ovzdušia (90 - 1000km), kde sa mení molekulová hmotnosť vzduchu, nazývame heterosféra...
Hodnotenie (0x):