Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Finančný manažment vo verejnom sektore

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Teoretické východiská, osobitosti FM vo VS
Ekonomická podstata finančného manažmentu
Finanční manažéri sú zodpovední za všetky prijímané finančné rozhodnutia, ktoré musia byť:
- V súlade s dodržiavaním právnych noriem,
- Podriadené rešpektovaniu faktorov vonkajšieho ekonomického prostredia, stavu dynamiky ekonomického prostredia (HNP, HDP, zamestnanosť), rozpočtovej politike (daňový systém), monetárnej politike, vývoju inflácie...
- Podriadené rozvoju finančnej infraštruktúry (pôsobeniu finančných sprostredkovateľov – bánk, sporiteľní, investičných sprostredkovateľov, finančného poradenstva a rozpočtovej sústavy).

Postavenie a úloha finančných manažérov:
Špecialisti
Univerzalisti
Rozpočtári
Daňoví manažéri
Finanční kontrolóri
Špecialisti kapitálového trhu, štatistiky a medzinárodného porovnávania

Závislosť na úrovni riadenia:
Štát
Obec/Mesto
VÚC
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Existujú otvorené problémy vzťahov medzi finančnými manažérmi a volenými orgánmi
...

2. Základný model finančného manažmentu vo VS
Riadenie organizácií verejnej správy (NEW PUBLIC MANAGEMENT)
Benchmarking
- Je spôsob, ktorým sa meria kvalita poskytnutých služieb,
- Predstavuje metódu, ktorá porovná kvalitu poskytovanej služby s porovnateľnou jednotkou,
- Umožňuje porovnať určitú oblasť s inou, jej podobnou oblasťou, pritom bude pre každú z dotyčných oblastí vybraná momentálne najlepšia,

Controlling
- Je súčasť riadenia a jeho obsahom sú formulácie cieľov, plánovania a riadenia.
- Orientuje sa na proces poskytovania verejných služieb, zhromažďuje dáta, spracúva ich a interpretuje povolaným pre potreby riadenia.
- 5 fáz: definovanie cieľov, plánovanie, kontrola, analýza odchyliek od požadovaného stavu, nápravné opatrenia
...
Hodnotenie (0x):