Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Kataster nehnuteľnosti - komplet prednášky

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Pojmy a vývoj evidenčných systémov.ppt
Pozemkový kataster-Verejné knihy-Identifikácie
Funkcie, predmet, obsah KN
Katastrálny operát
ISKN Informačný systém katastra nehnuteľností
Zmeny v KN
Výpočet výmer
Aktualizácia katastrálnej mapy, Zmeny v SPI
Zápis práv
Geometrické plány
Hodnotenie (0x):