Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Krízový manažment - otázky na ústnu skúšku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Vypracované otázky na ústnu skúšku na predmet Krízový manažment. Pozn.: cca 6 otázok nie je vôbec vypracovaných a cca polovica otázok sa odkazuje na čísla strán v knihe/skriptách.

1. Rozpory v súčasnej spoločnosti a ich vplyv na komplexnú bezpečnosť
1,2,3,4,8,31

2. Ako ovplyvnili vojnové konflikty bezpečnostné prostriedky a vznik KM
Priebeh 1. svetovej vojny a jej výsledky dokázali, že víťazstvo je možné dosiahnuť len radom operácií a ťažení. Zväčšil sa rozsah úloh stratégie v príprave, ale hlavne v plánovaní a priamom riadení priebehu vojny. Ukázalo sa, že je potrebné koordinovať úsilie koaličných armád a vypracovať plány na ekonomické využitie sily štátov. V snahe prelomiť obranu protivníka za každú cenu, boli použité aj otravné látky. Táto skutočnosť dala podnet na koncipovanie nového odboru, ktorý bol nazvaný ochrana proti zbraniam hromadného ničenia. Vojna si vyžiadala rastúce materiálové nároky, a tým sa zvýšili i celkové náklady na vedenie vojnových operácií. Potvrdil sa rast významu všetkých druhov dopravy na vedenie bojovej činnosti a na prísun živej sily a materiálu do priestoru bojovej činnosti...

3. Ako ovplyvnili živelné pohromy bezpečnostné prostriedky a vznik KM
Na konci šesťdesiatych rokov nášho storočia bola prvýkrát publikovaná teória Gaia, ktorej autorom je James Lovelock. Podľa nej pozemský život ako celok ovplyvňuje prírodné prostredie našej planéty vo svoj prospech, snažiac sa udržať akúsi planetárnu homeostázu...
...
Hodnotenie (0x):