Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Riešenie krízových situácií infraštruktúrnych

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Študijný materiál k predmetu Riešenie krízových situácií infraštruktúrnych.

INFRAŠTRUKTÚRA
súbor odvetví zaisťujúcich ekonomické a sociálne systémové funkcie
Základná ekonomická infraštruktúra (doprava, telekomunikácie, energia, spracovanie tuhého odpadu a odpadových vôd, obnova priemyselnej pôdy, "obchodné parky" ).
INFRAŠTRUKTÚRA
Ekonomická
Sociálna

INFRAŠTRUKTÚRA všeobecne
• je súbor podmienok, ktoré zabezpečujú fungovanie ekonomiky
• zahrnuje nutné investície do odvetví podmieňujúcich ekonomický rozvoj - investície väčšinou nedeliteľné a nie je možné bez účasti verejných prostriedkov alebo aspoň pod verejnou kontrolou účinne realizovať

Rozdelenie infraštruktúry:
• technická (doprava, energetika, spoje, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, ekologické služby)
• sociálna (zaisťuje priestorovú, časovú a proporcionálnu dostupnosť sociálnych služieb a aktivít všetkých odvetví rozvoje človeka - zdravotníctvo, školstvo, telovýchova, kultúra, bývanie, obchodné siete a siete verejnej správy)
• ekonomická (zaisťuje peňažné prenosy a je tvorená sieťou finančných a bankových služieb)
...
Hodnotenie (0x):