Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Aplikácia metódy mystery shopping v spoločnosti Slovenská pošta, a.s.

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Mystery Shopping je metódou hodnotenia práce personálu prostredníctvom osobnej návštevy mystery shoppera na jednotlivých predajných miestach. Okrem tejto metódy podobný výskum môžeme uskutočniť i telefonicky – Mystery Calling, e – mailom – Mystery Emailing alebo ako kontrolu doručovania – Mystery Delivery.

V prvej časti práce sme sa zamerali na charakterizovanie metódy, jej históriu a jej využitie v praxi. Ďalšia časť práce popisuje ako prebieha táto metóda, ako často by sa mala opakovať a ako vyhodnotiť. V tretej časti práce sa venujeme hlavnému aktérovi mystery shoppingu – mystery shopperovi. Je to osoba, ktorá je poverená uskutočniť túto metódu v praxi. Konkretizujeme jeho vlastnosti a zručnosti. 

Metódu sme aplikovali na podnik poštových služieb – Slovenská pošta, a.s. Skúmanie sme uskutočnili v troch mestách. V závere práce sme výsledky vyhodnotili.
Hodnotenie (0x):