Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Údaje spracované podľa údajov z meteorologickej stanice:
Lokalita: Nitra
Nadmorská výška: 173 m.n.m.
Zemepisná šírka: 48°15' severnej zemepisnej šírky
Zemepisná dĺžka: 18°10'východnej zemepisnej dĺžky
Plodina: trvalé trávnaté porasty
Vegetačné obdobie: od 19.3 do 14.11

Geografický popis územia:
Nitra leží na rozmedzí Podunajskej pahorkatiny a Tríbečského pohoria. V povodí rieky sa stretáva nížinná a hornatá časť Slovenska. Zobor, pozostávajúci zo žulového jadra a vápencového obalu, sa tiahne zo severnej strany, s veľkým prevýšením do nížiny a predstavuje orientačnú dominantu pre široké okolie. Rieka Nitra pramení na južných svahoch Malej Fatry a ústí do Malého Dunaja pri Komoči. Z pravej strany priberá väčšie prítoky Nitricu, Bebravu, Radošinu a z ľavej strany Handlovku a Žitavu.

Agroklimatický popis územia
Nitra leží v teplej klimatickej oblasti s mierne teplým letom a miernou zimou a rovnomerne rozloženými zrážkami v roku. Priemerné ročné teploty sa pohybujú v lete okolo 20°C a -3°C v zime, pričom priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje na hranici 550 mm². Teplý charakter miestneho podnebia zvýrazňuje aj bohatá teplomilná flóra na viacerých polohách, najmä v zoborskej časti Chránenej krajinnej oblasti Tribeč. Mnohé vzácne druhy bylín i drevín sa udržali na Lupke, Zobore a Žibrici, menej v mestskej časti, na Šibeničnom vrchu či Kalvárii.
...
Hodnotenie (0x):