Registrácia | Prihlásiť

Projekt: Dokumentácia telekomunikačných sietí pre sídlisko Sekčov v Prešove

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Tento projekt sa vypracováva v 5. ročníku posledného letného semestra, kedy majú študenti veľa práce s dokončovaním ich diplomových prác a prípravou na záverečnú štátnu skúšku, na predmete projektovanie a prevádzka sietí. Je to trošku nevýhoda, keďže je pomerne rozsiahla a náročná.

Vypracováva sa v skupine 4 ľudí, kde každý má pridelenú svoju časť projektu, ktorú musí vypracovať a počas semestra odprezentovať. Na konci semestra (podotýkam, že na UNIZE je to len 6 týždňov) sa tieto vaše 4 časti spoja do jednej výslednej práce, ktorú budete odovzdávať vytlačenú vo zviazenej verzii. Aby toho nebolo málo, tak ako prvá časť škúšky z tohoto predmetu to budete celé prezentovať pred vedúcim katedry a jeho kolegami. Takže ak si nechcete predĺžovať študium, neodporúčam si to nechávať na poslednú noc pred odovzdaním, respektíve pred prvou prezentáciou.
P.S.: Každý budete mať vlastnú časť, ale keďže máte byť tím, odporúčam spoločne spolupracovať na všetkých častiach, môže sa vám to hodiť pri záverečnej obhajobe, alebo ak sa vás to náhodou opýtajú na skúške :)

Preto sem prikladám moju prácu, ktorú som vypracoval so svojimi kolegami :) Práca obsahuje kompletnú dokumentáciu telekomunikačnej siete, či už prístupovej na sídlisku Sekčov v Prešove, alebo transportnej na vybranom úseku Prešov - Žilina. Ďalej obsahuje analýzu oblasti, poskytované služby, legislatívu platnú v SR k roku 2013 a samozrejme ekonomiku, v ktorej sú zhrnuté všetky náklady a zisky. V závere práce je výsledná návratnosť, ktorá bude pre vás ako potencionálneho operátora najdôležitejšia :)
Hodnotenie (0x):