Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Prednášky z predmetu Rétorika pre právnikov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady
Kritéria pri prejave
- Očný kontakt
- Sebaisté vystupovanie
- Mimika
- Práca s hlasom
- Práca s pauzami
- Tempo/rytmus
- Artikulácia
- Rečnícke figúry
- Červená niť (kontinuita reči)
- Presvedčivá argumentácia
- Udržanie napätia
- Na konci nadviazanie na začiatok

Očný kontakt
- jeden z najpodstatnejších prvkov
- ukazujeme publiku, že hovoríme k nemu
- kontakt najmenej s 10-15 poslucháčmi (odporúčanie- na začiatku rozdeliť hľadisko na tri pomyselné časti a troma pohľadmi ho zachytiť) – WMU

Sebaisté vystupovanie
- prvý a posledný dojem sú rozhodujúce faktory – vytvorenie rozhodujúceho dojmu (vystupujeme pokojne, suverénne)
- prvý dojem je dôležitý (haló efekt)
- dôležitým faktorom je aj samotný príchod – poslucháči nás pozorujú skôr ako začneme hovoriť
- vystríhať „útoku“ na publikum a „úteku“ spred publika
- ak chcem niekoho presvedčiť, musím sám vysielať signál, že som presvedčený o svojej pravde. (suverénne vystupovanie, veriť si)...
Hodnotenie (0x):