Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Detekcia zvučiek v systémoch automatického prehľadávania audiodát

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Táto diplomová práca sa zaoberá detekciou audioodtlačku v audiotoku dát. Prvá časť je venovaná stručnému prehľadu extrakcie príznakov, hlavne metóde melovovských kepstrálnych koeficientov (MFCC), ktorá sa používaná v navrhovanom systéme. Tiež popisuje metódy euklidovskej vzdialenosti, dynamickej časovej zmeny a klasifikačné techniky využívané v oblasti detekcie audioodtlačkov. V druhej časti je vysvetlené použitie metód pre návrh systému. Použité boli metódy DTW, segmentácia pomocou DISTBIC a spomínaná metóda MFCC koeficientov. Návrh bol realizovaný v programovom prostredí Matlab a dosiahnuté výsledky boli následne vyhodnotené.
Hodnotenie (0x):