Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
2. SKUPINOVÁ SOCIÁLNA PRÁCA

Historicky sa skupinová sociálna práca vyvíjala odlišne a oddelene od individuálnej a odlišovala sa od nej jednak svojim zameraním, jednak využívaním sociálnej a psychologickej skupinovej dynamiky.

- skupinová práca mala častejšie obsah rekreačný, pedagogický a kultúrno-sociálny
- Rekreačné skupinové vyžitie v spojitosti so sociálnou prácou má dvojitý účinok: Jednak ponúka konštruktívne využitie voľného času, napr. pre adolescentov, ktorý by sa inak venovali nezákonnej činnosti. Športovanie, hudobné a súťažné akcie spolu s kultúrno-spoločenskými udalosťami sú najbežnejšími formami skupinovej sociálnej práce na západe.
- Vzdelávacie skupiny majú za účel rozšíriť osobné skúsenosti alebo schopnosti a sociálne pracovný kapitál klientov. Do ich činnosti patrí napríklad výchova k rodičovstvu, asertívny tréning, výučba zdravej výživy a varenia, výcvik dobrovoľníkov pre sociálne služby a pod.
- Skupiny sústredené na rozhodovací proces a riešenie problémov sú svojim účelom už bližšie sociálnej práci orientovanej problémovo. Skupinový prístup sa uplatňuje hlavne v tímovej práci, pri rozhodovaní o spôsoboch intervencie, rozdeľovaní finančných a ľudských zdrojov v danom zariadení, rozhodovaní o zmenách v štruktúre poskytovaných služieb, koordinácii súčinnosti rôznych zariadení apod. 
Hodnotenie (0x):