Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Zootechnika - vypracované otázky na skúšku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
1. FCI a rozdelenie plemien do skupín
História : Dňa 22.5.1911 založená Fédération Cynologique Internationale FCI
Zakladajúce štáty : Nemecko, Rakúsko - Uhorsko, Belgicko, Francúzsko, Holandsko
Počas prvej svetovej vojny prestalo FCI pracovať.
Dňa 10.4.1921 Francúzsko a Belgicko obnovili činnosť FCI
Dňa 25.10.1919 bol pre FCI vystavený dekrét o uznaní ako právnická organizácia
Vstup ČSR do FCI : Prvý pokus 1924, Definitívne 1926, Koniec 1993
Sídlo FCI : Place Albert ler 13, THUIN, BELGICKO, www.fci.be
Komisie FCI :
1) Fakultatívna komisia
2) Obligatorná komisia

Vstup Slovenska do FCI: v roku 1993 za asociovaného člena FCI, v roku 1997 v Puberto Rico na Generálnom zhromaždení za riadneho člena.
Štruktúra FCI a sekcie:
Organizačná štruktúra: Generálne zhromaždenie
Generálne a výkonné prezídium
Obligatorná komisia
Fakultatívna komisia
Rozdelenie plemien do skupín:
1) Pastierske a ovčiarske psy
2) Pinče, bradáče, molossoidné plemená, švajčiarske salašnícke psy
3) Teriéry
4) Jazvečíky
5) Špice a pôvodné plemená
6) Duriče, farbiare a príbuzné plemená
7) Stavače
8) Sliediče, prinášače a vodné psy, retrievery
9) Spoločenské psy
10) Chrty
11) Neuznané plemená

2. Čistokrvná plemenitba
Pojmom plemenitba sa rozumie cieľavedomé rozmnožovanie zvierat. Všetky snahy chovateľov sa zameriavajú na zlepšovanie plemena. Dá sa to však dosiahnuť len vtedy, keď chovateľ dokonale pozná materiál, s ktorým pracuje, t.j. pozná jeho prednosti, ale i nedostatky. Ne plemenitbu sa sústavne musia vyberať tie najkrajšie zvieratá s nadpriemernými vlastnosťami. Medzi najdôležitejšie znaky, ktoré sa v chove musia sledovať a trvale upevňovať, patrí plodnosť, pri sučkách aj mliekovosť, životaschopnosť, dlhovekosť a pracovná využiteľnosť. Pri čistokrvnej plemenitbe sa pripúšťajú jedince (pes a sučka), ktoré patria k rovnakému plemenu. V chove psov sa uskutočňuje len čistokrvná plemenitba. V rámci nej sa však uskutočňujú ešte ďalšie formy plemenitby, a to nepríbuzenská, príbuzenská a líniová.
Kľúčové slová:

zootechnika psov

kynológia

plemená

FCI

Hodnotenie (0x):