Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Výkon a výcvik 2 - spoločenské a ostatné psy (vypracované otázky na skúšku)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
VŠEOBECNÁ ČASŤ:
1. Agility - charakteristika, parkúr (všeobecne, priebeh trate, určenie štandardného času, štart/cieľ, priebeh preteku)
Agility: pes (bez vôdzky a obojku) na povel psovoda prekonáva zostavu prekážok v predpísanom poradí, bez chýb a v štandardnom čase. Agility nie je beh na rýchlosť, ale beh na šikovnosť.
Psy môžu štartovať iba v jednej veľkostnej kategórii. Licencia je súčasťou výkonnostného zošita. Výkonnostný zošit obsahuje: údaje o majiteľovi psa (priezvisko, meno, rodné číslo, adresa a tel. číslo), údaje o psovi (meno, c chovateľská stanica, dátum narodenia, tetovacie číslo alebo číslo čipu, výška v kohútiku, kategória), dátum vydania a podpis rozhodcu agility, ktorý meral výšku psa.
Na uznaných akciách agility sa môžu zúčastniť psy všetkých plemien s preukazom pôvodu alebo aj bez preukazu pôvodu, pokiaľ sú starší ako 18 mesiacov (u psov bez preukazu pôvodu sa odporúča psov tetovať alebo čipovať, lebo niektoré zahraničné národné organizácie FCI to vyžadujú). Jeden psovod môže štartovať v jeden deň aj s viacerými psami. Všetky skúšky a súťaže zaradené do jedného dňa musí absolvovať so psom vždy jeden psovod.
Pre agility na území SR sú záväzné podmienky, ktoré sú dané „Agility Reglementom FCI“ a sú upravené „Skúšobným poriadkom agility SR“. Na území SR zastrešuje agility organizácia „Asociácia slovenských klubov agility“ (ASKA).
Parkúr agility: prekážky sú umiestnené v ohraničenom areáli - parkúre. Zostavenie parkúru a poradie prekážok je podľa pokynov rozhodcu. Druhy a rozmery prekážok musia zodpovedať Skúšobnému poriadku agility SR. Charakteristika parkúru je daná druhom použitých prekážok a ich postavením. Pes musí prekážky absolvovať v pene stanovenom poradí a smere, pokiaľ možno bez chýb a v čo najlepšom čase. Plocha areálu agility musí mať rozlohu najmenej 30x40m. Priestor potrebný na postavenie parkúru je 20x40m. Pokiaľ sú postavené dve trate, doporučuje sa oddeliť ich uzatvorenými bariérami, alebo trate postaviť vo vzdialenosti najmenej 10m od seba.
...

2. Agility - kategórie, druhy skúšok a súťaží
Rozdelenie psov je do troch veľkostných kategórií podľa kohútikovej výšky psa: Small (S) - malí - do 34,99cm, Medium (M) - strední - od 35,00 do 42,99cm, Large (L) - veľkí - od 43cm.
Skúšky a výkonnostné triedy: Agility 1, 2, 3 podľa jednotlivých kategórií: SA, MA, LA 1, 2, 3. Rozdiely medzi triedami sa vyznačujú obtiažnosťou trate, jej dĺžkou štandardného, prípadne maximálneho času.
Agility 1 - SA1, MA1, LA1: môžu sa zúčastniť psy, ktoré ešte nemajú skúšku A1 zloženú 3x na výbornú (s maximálne 5,99 trestnými bodmi), u dvoch rôznych rozhodcov na oficiálne uznaných pretekoch. Pokiaľ pes splní vyššie uvedené podmienky, môže prestúpiť do A2 alebo môže zostať v kategórii A1 dovtedy, kým nezíska ďalšie tri skúšky na výbornú (aj od jedného rozhodcu). Po šiestich skúškach na výbornú bez trestných bodov musí tím prejsť do A2. Pes, ktorý už má splnenú vyššiu skúšku ako A1 s iným psovodom, musí s novým psovodom po splnení prvej podmienky prejsť automaticky do A2.
...

ŠPECIÁLNA ČASŤ:
1. Agility - prekážky skokové, metodika výcviku
Prekážky skokové: skoková jednoduchá, skoková dvojitá, dvojskok, trojskok, múr, viadukt, skok ďaleký, kruh.
Skoková jednoduchá: šírka skokových prekážok je minimálne 120cm. Všetky jednoduché skokové prekážky musia mať vo výške danej veľkostnej kategórii zhoditeľnú tyčku. Tyčka musí mať výšku, šírku alebo priemer 2 - 4cm, nesmie mať ostré hrany a odporúča sa, aby bola farebne zvýraznená. Kovové tyčky sú neprípustné. Výška skokových prekážok je pre jednotlivé výškové kategórie nasledujúca: Small - S = min 25cm, max 35cm, Medium - M = min 35cm, max 45cm, Large - L = min 55cm, max 65cm.
...

2. Agility - prekážky priebežné, metodika výcviku
Prekážky priebežné: pevný tunel, látkový tunel, slalom.
Pevný tunel: vnútorný priemer pevného tunelu je 60cm a dĺžka od 3 do 6m. tunel musí byť z poddajného materiálu umožňujúceho vytvoriť jeden alebo viac oblúkov. Tunel musí byť pevne fixovaný, aby sa v priebehu preteku nemenil jeho tvar ani pozícia.

Látkový tunel: vchod je tvorený pevnou časťou v tvare tunelu. Je dlhý 90cm, vysoký 60cm a široký 60 až 65cm. Východ z tunelu je z mäkkého materiálu, najlepšie pogumovanej látky odolnej voči dažďu a vlhku. Nesmie byť príliš ľahký ani príliš ťažký. Dĺžka látkovej časti tunelu je 2,5 až 3,5m a má priemer 60 až 65cm. Pokiaľ je východ z tunelu upevnený napr. kolíkmi, musí byť medzi nimi vzdialenosť cca 50cm a musí umožňovať nerušený výstup tiež väčším psom.
...
Hodnotenie (0x):