Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Výkon a výcvik 1 - služobné psy (vypracované otázky na skúšku)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Všeobecná časť:
1. Historický vývoj služobných a pracovných psov, definícia.
Služobný pes: pes zaradený do služby (majetok armády, polície), bez ohľadu na plemeno.
Pes, ktorý vykonáva záverečné skúšky.
Pracovný pes: pes bez ohľadu na plemeno, je pracovne využívaný (majetkom kohokoľvek).
Už v minulosti boli psy využívané pri plnení rôznych úloh na ochranu osôb a majetku, vo vojenstve. Využívali sa najmä v strážnej službe. Už pred 4000 rokmi pred Kristom sa asýrske dogy používali na stráženie kráľovských hrobiek. Psy sa využívali najmä vo vojenstve, používali sa na vysliedenie nepriateľov a nasadzovali sa priamo do bojov. V 13. storočí sa na naše územie dostali spolu s ovčiarstvom aj strážne ovčiarske psy, z ktorých sa postupne vyšľachtili samostatné plemená ako je slovenský čuvač, maďarský kuvasz. Tatranský čuvač sa v období 1. československej republiky v žandárstve ako služobný pes. Ďalej boli využívaní na vyhľadávanie ľudí. ktorí sa ukrývali v lesoch, ranených a mŕtvych osôb, ako strážcovia hraníc, ťahanie saní, ako poslovia na ťažko prechodných miestach. V Rakúsko-uhorskej monarchii bolo využívanie služobných psov v policajnej službe zakázané. Pred 19. storočím bolo dovolené využívať psa v polícii a podmienkou bolo aby neštekal, iba vrčaním upozorňoval na nepriateľa, aby úplne poslúchal svojho pána a aby zostal tam kde mu jeho pán prikáže. Po prvý krát boli psy pomenované ako „policajné“ v roku 1900 . Na začiatku 20. storočia začal pôsobiť v úlohe policajného psa nemecký ovčiak.

2. Úloha a uplatnenie služobných a pracovných psov v minulosti a dnes.
V minulosti: ochrana osôb, majetkov, vo vojenstve (doručovatelia pôšt, boli vysielaní na zamínované polia za účelom zničiť ich, vyhľadávali mŕtvych), v strážnej službe, stráženie kráľovských hrobiek, ťahanie saní, pomocníci pri poľovačkách, ...
Dnes: policajná kynológia (zadržanie páchateľa, stráženie objektov, vyhľadávači drog, falošných bankoviek, mŕtvol, odhaľovanie výbušnín, pri záchranárskej činnosti, pri verejnej poriadkovej činnosti, ...), vojenská kynológia, lavínové psy
Služobný pes: pes zaradený do služby (majetok armády, polície), bez ohľadu na plemeno, vykonáva záverečné skúšky.
Pracovný pes: pes bez ohľadu na plemeno, je pracovne využívaný (majetkom kohokoľvek).

3. Rozdelenie služobných a pracovných psov.
1. Psy policajného zboru sa členia na základe dosiahnutých výsledkov podľa hodnotenia a stupňa vycvičenosti do kategórie všestranných psov a kategórie psov špecialistov.
2. kategória všestranného psa sa prideľuje podľa výkonnosti a člení sa na stupne.
Hliadkový pes H 1 - ak pes vypracuje cudziu stopu v teréne praktickú 1 hodinu starú, cudziu stopu vo frekvencii 10 minút starú, zvládne cviky poslušnosti a obranné práce v plnom rozsahu,
Hliadkový pes H 2 - ak pes vypracuje cudziu stopu v teréne praktickú 2 hodiny starú a cudziu stopu vo frekvencii 20 minút starú, zvládne cviky poslušnosti a obranné práce v plnom rozsahu,
Hliadkový pes H 3 - ak pes vypracuje cudziu stopu v teréne praktickú 3 hodiny starú a cudziu stopu vo frekvencii 30 minút starú, zvládne cviky poslušnosti v jednom zákroku minimálne dvoch páchateľov
3. kategória pre špecialistu sa prideľuje podľa výkonnosti a druhu špeciálnej vycvičenosti:
- pes špecialista D - na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok
- pes špecialista V - na vyhľadávanie výbušnín
- pes špecialista Z - na vyhľadávanie strelných zbraní
...

Metodika a vykonávanie cvikov - cviky poslušnosti
66. Popíšte metodiku cviku „Aport“.
Podmienené podnety: Povel: „APORT!“, vyslovený krátko, radostným tónom, Posunok: ukázanie pravou rukou do smeru odhodeného predmetu, Slovná pochvala: „DOBRÝ“, vyslovená v láskavom, povzbudzujúcom tóne.
Nepodmienené podnety: Aportovaný predmet, použitie dlhej vôdzky, pochvala potľapkaním.
Cieľom cviku je naučiť psa, aby na povel priniesol akýkoľvek predmet, po ktorý ho psovod vyšle, a ktorý môže uchopiť a priniesť.
Metodický postup pri nácviku: Psovod musí aktívnou hrou využiť záujem šteniatka o chytanie pohybujúcich sa predmetov, napr. loptičky. Tejto hre musí venovať veľa času a trpezlivosti. Nácvik hrou sa bude robiť len vtedy, keď pes o hru prejaví záujem, ale ani vtedy hra nesmie trvať veľmi dlho, aby sa pes neunavil a nestratil záujem.
...
Hodnotenie (0x):