Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Parazitárne choroby psov - vypracované otázky na skúšku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
PROTOZOA A PROTOZOÓZY:
1. Encefalitozoonóza psov
Pôvodca: Encephalitozoon cuniculi. Výskyt: laboratórne hlodavce a mäsožravce. U šteniat infikovaných intrauterinne: prejavy tzv. encephalitis - nephritis - syndróm kombinovaný so stratou hmotnosti a obličkových zlyhaním. Životný cyklus: bunky a spóry vo vonkajšom prostredí - infekčné štádium - vylúčené močom alebo trusom, aj transplacentárne. Hostiteľ prehltne - spóry sa dostanú do zažívacieho traktu, kde ich zmena pH aktivuje, dochádza k zmene osmotického tlaku vo vnútri spóry - spóra ako injekčná striekačka vymrští vlákno, cez ktoré obsah spóry injikuje do novej bunky, kde sa začne nový životný cyklus parazita. Celý proces je ukončený vznikom ďalších spór. Symptómy: asymptomaticky. Výrazné sú po transplacentárnom prenose - nervové príznaky (apatia, nekoordinované pohyby, zhoršenie celkovej kondície, príznaky poškodenia obličiek až renálneho zlyhania). Diagnostika: označenie optickými zjasňovačmi (spóry sú Gram pozitívne), sérologická (IFA, ELISA - protilátky), biopsia tkanív, molekulová diagnostika (dôkaz DNA pomocou PCR). Po terapii sa produkcia spór môže obnoviť. ZOONÓZA.

2. Protozoózy psov - charakteristika, rozdelenie
Kmeň Sarcomastigophora - Meňavkobičíkovce - pohyb pomocou bičíkov, pseudopódií Podkmeň Mastigophora - bičíkovce - pohyb pomocou bičíkov Trieda Zoomastigophorea - živočíšne bičíkovce (prvoky) Rad Kinetoplastida - bázobičíkovkotvaré - Trypanozómy, Leishmanie - 1 - 2 bičíky, kinetoplast Rad Diplomonadida - diplomonádotvaré - Giardia - 2 jadrá, zdvojené organely Rad Trichomonadida - trichomonády - Trichomonas, Tritrichomonas - 4 - 6 bičíkov Podkmeň Sarcodina - koreňonožce - pohyb pomocou pseudopódií Rad Amoebida - Meňavkotvaré - Entamoeba Kmeň Apicomplexa - Výtrusovce - charakteristické organely apikálneho komplexu, rozmnožovanie striedaním nepohlavného a pohlavného spôsobu, tvorba oocýst Trieda Sporozoea - Výtrusovce Podtrieda Coccidia - kokcídie - Eimeria, Isospora, Caryospora, Cryptosporidium, Sarcocystis, Hammondia, Toxoplazma, Neospora Podtrieda Piroplasmida - piroplazmy - Babézie Kmeň Ciliophora - Nálevníky Kmeň Microspora - Mikrospórovce- Encephalitozoon
...

HELMINTY A HELMINTÓZY:
1. Helmintózy psov - charakteristika, rozdelenie, vývinové cykly
Parazitické červy - helminty rozdeľujeme do troch kmeňov, spoločnou črtou je bilaterálna súmernosť tela a kožno-svalový vak.
Základné rozdelenie helmintov:
Kmeň: Platyhelminthes - ploché červy: Trieda: Trematoda (motolice), Trieda: Cestoda (pásomnice)
Kmeň: Nemathelminthes - oblé červy: Trieda: Nematoda (hlísty)
Kmeň: Acanthocephala - tŕňohlavce
Trematoda - motolice: Vývinové cykly: sú zložité, niekoľko vývojových štádií a striedanie hostiteľov a medzihostiteľov. Dospelé jedince vylučujú veľké počty vajíčok denne. Vo vajíčku je buď vyvinutá larva - miracídium, alebo sa miracídium vyvinie vo vonkajšom prostredí. Preniknutím miracídia do prvého medzihostiteľa začínapartenogónia, t.j. nepohlavné rozmnožovanie počas larválneho vývoja, kedy z jedného vajíčka vznikajú partenogóniou stovky lariev. Počas partenogónie sa miracídium mení vo vakovitú sporocystu, zo zárodočných buniek sporocysty vzniká druhá generácia sporocýst alebo priamo ďalšie larválne formy - redie. V dcérskych sporocystách 3
alebo rediách sa zo zárodočných buniek vytvárajú ďalšie larválne formy - cerkárie.
...
Hodnotenie (0x):