Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Parazitárne choroby psov - Echinokokóza

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Úvod
Pásomnice cudzopasia v tráviacej sústave stavovcov. Pásomnice majú ploché, dlhé, úzke
telo tvorené z veľkého množstva článkov. Ak pásomnica odumrie, produkcia týchto látok
sa zastaví a pásomnica môže byť hostiteľom strávená. Pásomnice sú hermafrodity, pričom
spermie dozrievajú skôr ako vajíčka. Metabolizmus pásomníc je anaeróbny. Úplne im
chýba tráviaca sústava, potravu prijímajú osmoticky, t.j. celým povrchom tela. Nemajú
vyvinuté ani zmyslové orgány. Poznáme asi 1500 druhov pásomníc.

Klasifikácia
Doména: Eukaryoty
Ríša: Animalia
Vývojový stupeň: Eumetazoa (Epitelovce)
Skupina: Bilateralia (Dvojstranovce)
Vývojová vetva: Protostomia (Prvoústovce)
Skupina: Spiralia (Špirálovce)
Línia: Atrochozoa
Kmeň: Plathelminthes (Ploskavce)
Podkmeň: Cercomeromorpha
Trieda: Cestodes (Pásomnice)
Podtrieda: Eucestoda (Pásomnice)
Rad: Cyclophyllidea (Kruhovky)
Čeľaď: Taeniidae
Rod: Echinococcus (Pásomnička)

Echinokokóza
Choroba je známa už od staroveku. Jej súvislosť s parazitárnymi chorobami však medicína
objavila až koncom 18. storočia. V roku 1956 výskum dokázal, že pôvodcom
echinokokózy sú dva samostatné druhy pásomnic.
Echinokokóza je prenosné ochorenie spôsobené parazitom Echinococcus, ktorý sa
najčastejšie vyskytuje vo forme jednocystovej, tzv. Echinococcus granulosus
a mnohocystovej, tzv. Echinococcus multiocularis.

Jednocystový echinokok
V larválnom štádiu má jednokomorový mechúrik, ktorý je zvonku pokrytý dvoma tuhšími
obalmi. Vnútri je tekutina, v ktorej voľne plávajú dcérske mechúriky. Cez obaly sa
dovnútra infiltrujú aminokyseliny, soli, fermenty a pod. Zvonku je mechúrik pokrytý
prisávacou kutikulou, zvnútra fibróznym zárodočným tkanivom. Z neho rastú vnútri
mechúrika kapsulky, vnútri ktorých sa formujú skolexy, vybavené zúbkami a prísavkami.
V tekutine voľne plávajú skolexy, ktoré sa odtrhli a tiež dcérske mechúriky, v ktorých
vnútri sa tvoria ďalšie mechúriky.
...
Hodnotenie (0x):