Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Erózia pôdy na Slovensku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Erózia pody na Slovensku, druhy erózie, formy erózie, veterná erózia, vodná erózia, ohrozenosť pod slovenska vodnou a veternou eróziou, zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pody číslo 220/2004 Z. z., opatrenia vhodné a nevhodné pre ochranu pred eróziou atď.

Erózia
- transportovaný a sedimentovanýprirodzený proces často sa prejavujúci ireverzibilnými zmenami fyzikálnych, chemických a biologických vlastností pôdy
- proces zahrňujúci čiastkové subprocesy, ktorými je pôdny materiál uvoľnený
- rozlišujeme erodovanosť, ako dokonanú eróziu a erodovateľnosť, ako potenciálnu eróziu
- erodibilita je náchylnosť, resp. odolnosť pôdy voči erózii
...
Hodnotenie (0x):