Registrácia | Prihlásiť

Testy: Vypracované otázky na skúšku z Náuky o materiáloch

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
1. Definícia materiálu a jeho základné atribúty, rozdelenie materiálov podľa chemického a štruktúrneho zloženia.
Materiál je látka, z ktorej je možné určitým technologickým procesom vyrobiť výrobok s požadovanými vlastnosťami - tvarovými a funkčnými.
Rozdelenie materiálov z hľadiska chemického a štruktúrneho:
Kovy
Kompozity
Keramika

2. Vlastnosti materiálov (vymenovať, definovať a uviesť minimálne 2 príklady).
Mechanické - vlastnosti vyjadrujú správanie sa pri pôsobení vonkajšieho silového zaťaženia / tvrdosť, pružnosť, pevnosť, húževnatosť /
Elektrické - vlastnosti vyjadrujú reakcie materiálu pri privedení elektrického potenciálu / elektrická vodivosť, supravodivosť /
Tepelné - vlastnosti vyjadrujú reakciu materiálu na privádzané teplo / tepelná kapacita, tepelná vodivosť, tepelná rozťažnosť /
Magnetické - vlastnosti vyjadrujú správanie sa materiálu v magnetickom poli / diamagnetizmus, paramagnetizmus, feromagnetizmus, curieho teplota /
Optické - vlastnosti sa prejavujú pri interakcii so svetlom / index lomu, lesk /
Akustické - vlastnosti / rýchlosť šírenia zvuku v materiáli /
Degradačné - vlastnosti vyjadrujú správanie sa pri interakcii s prostredím vedúcu k negatívnej zmene ich vlastností / odolnosť voči korózii, opotrebeniu /
Technologické - vlastnosti vyjadrujú správanie sa pri spracovaní technológiami spracovania / zvariteľnosť, prekaliteľnosť, tvárniteľnosť /

3. Kovy a ich zliatiny (definovať, uviesť typické vlastnosti a minimálne 2 príklady).
Materiály tvorené kombináciou kovových prvkov, prípadne kovových a nekovových prvkov. Majú kovovú väzbu a tomu zodpovedajúce vlastnosti:
...
Hodnotenie (0x):