Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Úloha: Obsahom cvičení z predmetu Hodnotenie kvality životného prostredia bolo hodnotenie súčasného stavu zložiek životného prostredia v určenej lokalite a to z hľadiska geomorfologickej, geologickej a hydrogeologickej štruktúry a z hľadiska vhodnosti ukladania odpadov a ochrany životného prostredia v záujmovom území.

Záujmové územie: obec Šárovce

Všeobecná charakteristika územia:
Obec Šárovce sa skladá z troch katastrálnych území, a to k.ú. Veľké Šárovce, k.ú. Malé Šárovce a k.ú. Veselá.
Šárovce ležia na 48° 06´ severnej zemepisnej šírky a 18° 13´ východnej zemepisnej dĺžky s rozlohou 2600 ha. Obec v dnešnej podobe vznikla v roku 1943 zlúčením dvoch susedných obcí Veľké Šárovce a Malé Šárovce. V roku 1951 bola do obce začlenená osada Veselá, ktorá pôvodne patrila k obci Turá. Obec Šárovce patrí podľa územno - správneho usporiadania Slovenskej republiky definovaného zákonom NR SR č. 221/1996 Z. z. a nariadením vlády SR č. 258/1996 Z. z. do okresu Levice v Nitrianskom samosprávnom kraji. Najbližšími väčšími sídlami v okolí sú mestá Želiezovce (7km) a Levice (22 km). Výhodnú polohu obce, hlavne z hľadiska cestovného ruchu dokumentuje blízkosť niekoľkých termálnych kúpalísk. Santovka je vzdialená 10km, Margita a Ilona 15 km, Podhájska 25 km a Štúrovo 30 km. Obec Šárovce je typickou poľnohospodárskou obcou, k čomu ju predurčujú prírodné podmienky. ..
Hodnotenie (0x):